Nyheter

 • Livsglede for eldre

  En nasjonal folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

  06.08.2019 10.30
 • Balansebarn

  En gang i uken er våre 4 og 5 åringer på Balansebarn i regi av Konnerud IL Her legges det tilrette for motoriske ferdigheter gjennom lek.

  06.08.2019 10.29
 • I Blåbærtoppen er vi Sammen om gode barndomsminner

  Visjonen vår er bygget på det vi tror på og hvilke holdninger og indre innstillinger som driver oss i vårt viktige arbeid med barn.

  11.08.2017 09.59
 • Tilvenning i Blåbærtoppen - En god start

  Oppstart og tilvenning er en spennende tid for barnet, foreldre og personale i barnehagen. Vi ønsker å skape en trygg start for barnet og bruke god tid på å bli kjent. Små barn trenger tid til å finne seg godt til rette i barnehagen. Vi vektlegger gode hverdager, samspill, relasjoner og hverdagsrutiner. «Nærhet, omsorg og stimulering i hverdagssituasjoner er barnehagekvalitet for de yngste barna, og særlig i de første månedene etter at de har begynt i barnehagen»

  11.08.2017 09.57
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...