Ansatte

Lillebjørn

Hilde Hedenstad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Hilde har jobbet i Blåbærtoppen barnehage siden 2006 og har mer enn 20 års erfaring fra barnehage. Hilde jobber som pedagogisk medarbeider på Lillebjørn.

Nina Malterud

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina har jobbet i Blåbærtoppen siden 2010 og har mange års erfaring fra barnehage. Hun er svært kreativ og et forbilde for store og små med sin kunnskap om naturen.

Mette Marthinussen Hermansson

Stilling: Pedagogisk leder

Mette starter i Blåbærtoppen i august 2015, men har lang og god erfaring fra arbeid i barnehage. Mette er avdelingleder på vår småbarnsavdeling Lillebjørn.

Linda Thun

Stilling: Styrer

Linda er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Blåbærtoppen siden 2007. Linda fungerer som styrer og som pedagog på avdeling. I tillegg til å jobbe i Blåbærtoppen har Linda en rolle som veileder i Drammen kommunes satsning på Være sammen.

Cecilie Malterud

Stilling: Avdelingsleder

Cecilie begynte å jobbe i Blåbærtoppen oktober 2015, men har jobbet i barnehage i mange år før dette. Cecilie er avdelingsleder på Lillebjørn. Dette barnehageåret har Cecilie svangerskapspermisjon.

Storebjørn

Michel Gonzalez

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Michel har jobbet i Blåbærtoppen siden 2012. Han er pedagogisk medarbeider på Storebjørn og den perfekte omsorgsperson og lekekamerat for barna.

Henriette Berg Gustafsson

Stilling: Barnehagelærer

Henriette er utdannet pedagog/barnehagelærer og har ansvaret for det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.Henriette har jobbet i Blåbærtoppen barnehge siden 2012.

Eivind Brønstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eivind har jobbet som pedagogisk medarbeider i Blåbærtoppen siden 2010. Eivind var ferdig utdannet barne og ungdomsarbeider i 2014.

Stine Malterud

Stilling: Pedagogisk leder

Stine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Blåbærtoppen siden 2009. Hun har fordypning i utefag og stortrives i skog og mark. Stine er pedagogisk leder på Storebjørn.

Linda Thun

Stilling: Styrer

Linda er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Blåbærtoppen siden 2007. Linda fungerer som styrer og som pedagog på avdeling. I tillegg til å jobbe i Blåbærtoppen har Linda en rolle som veileder i Drammen kommunes satsning på Være sammen.

Andre ansatte