Ansatte

Lillebjørn

Jeanette Storbukt

Stilling: Annet

Jeanette er pedagogisk medarbeider på Lillebjørn

Linda Thun

Stilling: Daglig leder

Linda er daglig leder i Barnehagen

Cecilie Malterud

Stilling: Avdelingsleder

Cecilie er avdelingsleder på Lillebjørn.

Mette Marthinussen Hermansson

Stilling: Pedagogisk leder

Mette er avdelingleder på Lillebjørn.

Hilde Hedenstad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Hilde er pedagogisk medarbeider på Lillebjørn.

Aase Skarbø

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Aase jobber som pedagogisk medarbeider på Lillebjørn

Storebjørn

Linda Thun

Stilling: Daglig leder

Linda er daglig leder i Barnehagen

Henriette Berg Gustafsson

Stilling: Pedagogisk leder

Henriette jobber som pedagogisk leder og har ansvaret for det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.

Stine Malterud

Stilling: Pedagogisk leder

Stine er pedagogisk leder på Storebjørn.

Eivind Brønstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eivind er barne og ungdomsarbeider på Storebjørn.

Michel Gonzalez

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Michel er pedagogisk medarbeider på Storebjørn.