Blåbærtoppen

Blåbærtoppen barnehage er en privat andelsbarnehage, etablert i 2003. Andelslaget har et ikke økonomisk formål og eies av andelshaverne selv. Barnehagen drives av et styre som velges på barnehagens årsmøte og styremedlemmene sitter for en periode på 2 år av gangen. Styremedlemmene er selv andelshavere.

Blåbærtoppen barnehage har totalt 31 plasser, fordelt på 2 avdelinger. Lillebjørn er en småbarnsavdeling med 10 barn i alderen 0-3. Storebjørn er storbarnsavdeling med 21 barn i alderen 3-6. Barnehagen ligger et steinkast unna Hallermoen barneskole og vi har et nært samarbeid med skolen i forhold til overgangen barnehage-skole.

 OVERORDNEDE RAMMER FOR BARNEHAGENS DRIFT
 1. Lov om barnehager: Lovdata
 2. Rammeplan for barnehager: Rammeplan for barnehage
 3. Arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven

 

Barnehagens åpningstid:
Barnehagen holder åpent alle hverdager fra 07:00 - 17:00. 
Vi holder stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og alle offentlige helligdager. Barnehagen holder også sommerstengt de 3 siste ukene i juli hvert år. I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager pr. år hvor vi holder stengt.

Vi er stolte av barnehagen vår. Atmosfæren er preget av humor, raushet og omsorg. Vi ser alltid frem til å møte nye barn og foreldre i Blåbærtoppen barnehage. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal få mulighet til å oppleve glede og vennskap i barnehagen. Det kjennes godt å bli møtt med et smil om morgenen og at noen er glad for å se deg.

Velkommen til oss!