Barn i naturen

Vi i blåbærtoppen ønsker å benytte oss av den fine naturen rundt oss. I skogen har vi en flott leirplass med gamme.

Naturen har utfordringer for alle og serverer et mangfold av muligheter. Hvert barn kan finne utfordringer som passer for dem og de for bruk for sine motoriske ferdigheter, kreativitet og vurderingsevne.

Naturen gir et mangfold av opplevelser til alle årstider og i all slags vær.

Utendørs opplever vi at barna leker mer på tvers av alder og kjønn og det er mye fin lek. Samtidig trenger barna kyding hjelp, veiledning og støtte fra voksne som er engasjert og bryr seg. Da blir naturen en fantastisk arena for læring og utvikling.

Å ferdes i naturen fremmer utviklingen på flere plan:

* Fysisk utvikling: Motorikk og sanser
* Sosial utvikling: Samspill i naturen.
* Identitetsutvikling: Selvbilde, selvtillit og selvfølelse.
* Emosjonell utvikling: Bli sterk og selvstendig, finne muligheter og løsninger.
* Kreativ utvikling: Bearbeiding av opplevelser og bruk av naturmaterialer.