Tverrfaglig samarbeid

Å skape helhetlige oppvekstvilkår for barn forutsetter et samarbeid mellom ulike instanser som arbeider med barn. For barn med særlige behov er tverrfaglig samarbeid viktig med tanke på å samordne tiltak for å gi rett hjelp til rett tid.

Blåbærtoppen barnehage samarbeider bl.a med:

  • Andre barnehager
  • Helsestasjonen
  • Barneskolen 
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Barnevern
  • BUPA
  • Fysioterapitjenesten for barn og unge