Storebjørn

Storebjørn er Blåbærtoppens storbarnsavdeling.

På Storebjørn er vi 21 barn i alderen 3-6 år.
Barna på Storebjørn deles inn i aldersbestemte grupper som vi kaller Skogsmus (3 åringer),
Rever (4 åringer) og Ekorn (5 åringer).

Dette barnehageåret er vi 6 Skogsmus, 7 Rever og 8 Ekornbarn.