I Blåbærtoppen er vi Sammen om gode barndomsminner

Visjonen vår er bygget på det vi tror på og hvilke holdninger og indre innstillinger som driver oss i vårt viktige arbeid med barn.