Storebjørn

Storebjørn er vår storbarnsavdeling. Her er det 21 barn i alderen 3 - 6 år.

Det legges tilrette for både formel og uformell læring i all organisering på vår storbarnsavdeling. Den formelle læringen skjer i planlagte og voksenstyrte aktiviteter, men den uformelle læringen skjer i alle de viktige "her og nå" situasjonene som skjer i løpet av dagen.

Vi har aldersbestemte grupper og lekegrupper med et innhold som er rettet mot barnas utviklingsnivåer. Her vektlegger vi progresjon og meningsfulle aktiviteter.

Ukesrytmen på Storebjørn har et variert innhold som innebærer turer, aldersbestemte grupper, temabaserte opplegg og ikke minst lek.