Lillebjørn

Lillebjørn er vår småbarnsavdeling med 14 små i alderen 0 - 3

God omsorg er grunnlaget for god utvikling og læring

Alle barn er avhengige av et godt omsorgsmiljø, der de føler seg trygge, sett og tatt godt vare på. God omsorg er grunnlaget for god utvikling og læring. Trygghet og en følelse av å være ønsket og satt pris på, er kanskje det viktigste personalet i barnehagen kan formidle til barn.

Ta barna på fanget mens de er små,
så de kan stå oppreist når de blir voksne.

Vi vektlegger kvaliteten i samspillet og ikke selve aktiviteten på vår småbarnsavdeling. Små barn er helt avhengig av å knytte gode relasjoner til de voksne i barnehagen for å kunne utvikle seg og lære, og tidlige erfaringer har stor betydning i forhold til at barnehjernen er veldig påvirkbar de første leveårene

På Lillebjørn legger vi til rette for ulik utvikling og mestring til 1 og 2 åringene på turer og aktiviteter. Hos oss er de på tur i skogen før de har tatt sine første skritt.

 

Ettåringen i barnehagen

Tilvenning i barnehagen

uvitende-foreldre-skader-barns-utvikling