Verdier og satsningsområder

BLÅBÆRTOPPEN BARNEHAGE - SAMMEN OM GODE BARNDOMSMINNER

Visjonen vår er  bygget på det vi tror på og hvilke holdninger og indre innstillinger som driver oss i vårt viktige arbeid med barn.

I vårt arbeid i barnehagen, ligger de verdier og holdninger som setter grunnlaget for alt vi foretar oss. Dette "grunnsynet" bygger på de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende for barnehager.

Vi tror på barnets uendelige ferdigheter, muligheter og egenskaper og at gode relasjoner gir hvert enkelt barn muligheter til å utvikle sin unike verdi.

I Blåbærtoppen jobber vi spesielt rettet mot:

  • Barn i naturen
  • Sosial kompetanse
  • Språk