Barn i naturen

Med naturen som nærmeste nabo ønsker vi i Blåbærtoppen å gi barna en innholdsrik og god barndom knyttet til naturens rike muligheter for verdifulle opplevelser.

Å skape en rik opplevelsesbank av gode stunder i naturen kan bidra til et verdigrunnlag for senere interesse og holdninger til naturen. Vi ønsker å tilrettelegge slik at barnets naturfølelse kan utvikle seg, dette gjennom gode opplevelser, erfaringer og innhenting av kunnskap.

Naturfølelsen er spesielt viktig fordi den er selve forutsetningen for en aktiv og positiv holdning til naturen, og for forståelsen av sammenhenger i den.

I skogen har vi vår egen gamme der vi tilbringer mye tid i all slags vær og vind. Her har vi opparbeidet en naturlekeplass med taubaner, klatrenett, husker og hytter, som byr på utfordringer og mestring for både store og små. Å sitte rundt bålet i klart og fint høstvær mens solstrålene kjemper seg forbi store trær,  å sitte rundt ovnen i gamma mens lapskausen koker og regnet drypper på gamma, å plukke bær på strå som senere skal bli til syltetøy gir en fellesskapsfølelse av vennskap og trygghet.

Med troen om at vi sammen med barna kan ha forskerbriller på for å skape interesse, minner, glede og kunnskap over å ferdes i naturen er stor. Vi ønsker at denne tryggheten og gleden i naturen kan være med på å fremme barnas tilhørighet og engasjement rundt naturen og det som lever der.

Når barnet føler en slik tilhørighet og kjærlighet kan dette utvikles til en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling, man verner om det man er glad i. Her ønsker vi å ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, forutsetninger og spontane initiativ.

Vi er på tur to ganger i uken på både liten og stor avdeling. Små hender som sprudler av stolthet over å finne årets første vårtegn, hestehov.

Naturen byr også på gode muligheter for begrepslæring og språkutvikling. Den består av rikt med konkreter som både er spennende og innbydende, og som er godt tilgjengelige i form av antall. Barn som får eksperimentere og undre med materialer i naturen, tilegner seg gode førstehåndserfaringer. Førstehåndserfaringer vil si det man erfarer gjennom bruk av sanser, som for eksempel en glatt stein, våt mose og varmen fra vårsola.

For oss handler det om at barn og voksne blir trukket opp og ut av det vanlige hverdagslivet. Vi ikke bare lever, men vi opplever. Og vi opplever og lager gode minner SAMMEN, i gode og trygge relasjoner med både store og små. Vi danner oss en opplevesesbank som vi tar med oss videre for resten av livet.