Tilvenning i Blåbærtoppen - En god start

Oppstart og tilvenning er en spennende tid for barnet, foreldre og personale i barnehagen. Vi ønsker å skape en trygg start for barnet og bruke god tid på å bli kjent. Små barn trenger tid til å finne seg godt til rette i barnehagen. Vi vektlegger gode hverdager, samspill, relasjoner og hverdagsrutiner. «Nærhet, omsorg og stimulering i hverdagssituasjoner er barnehagekvalitet for de yngste barna, og særlig i de første månedene etter at de har begynt i barnehagen».

Alle barn er forskjellige og har ulike behov under tilvenningsperioden. Vi tilpasser tilvenningsdagene og tiden etter det ditt barn har behov for i samarbeid med dere foreldre. Sammen med din kontaktperson avtaler dere underveis hvor lenge barnet skal være i barnehagen den første tiden. Det er viktig at dere som foreldre setter av god tid til oppstarten og vi ønsker at dere setter av min 6 dager til å være tilstede i barnehagen og ha korte besøk uten foreldre. 

Vi inviterer til foreldremøte eller smatale i barnehagen i løpet av mai/juni, og besøksdager hvor dere kan komme med barnet deres og leke, hilse på, bli kjent med ansatte og de andre barna/foreldrene som også skal begynne i barnehagen.

 

 

 

Tilvenning i barnehage