Tilvenning i Blåbærtoppen - En god start

Oppstart og tilvenning er en spennende tid for barnet, foreldre og personale i barnehagen. Vi ønsker å skape en trygg start for barnet og bruke god tid på å bli kjent. Små barn trenger tid til å finne seg godt til rette i barnehagen. Vi vektlegger gode hverdager, samspill, relasjoner og hverdagsrutiner. «Nærhet, omsorg og stimulering i hverdagssituasjoner er barnehagekvalitet for de yngste barna, og særlig i de første månedene etter at de har begynt i barnehagen»