I Blåbærtoppen er vi Sammen om gode barndomsminner

Visjonen vår er bygget på det vi tror på og hvilke holdninger og indre innstillinger som driver oss i vårt viktige arbeid med barn.

Vi tror på barnets uendelige ferdigheter, muligheter og egenskaper og at gode relasjoner gir hvert enkelt barn muligheter til å utvikle sin unike verdi.


Vi tror på at barn trenger voksne som er trygge, varme og tydelige. Barn trenger empatiske voksne som ser dem, som kan trøste og veilede når ting er vanskelige. De trenger voksne som er stabile og konsekvente, og som hjelper dem med å organisere og sette ord på følelser. Barn trenger også voksne som legger til rette for opplevelser av mestring og som evner å dele deres glede og begeistring.