Livsglede for eldre

En nasjonal folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Vi besøker Fredholt eldresenter hver måned for å spre litt glede i hverdagen. Her deler barna gode opplevelser med de eldre.